Dit is wie we zijn

Bijgewerkt: jan 21

Do you prefer the short and simple version, or have you forgotten how google translate works? Scroll to the bottom for our core values in Dutch and English.


Lang, lang geleden, was er eens een laboratorium waar geëxperimenteerd werd met planten om de natuur weer terug te laten komen en de stad weer groener te maken. Helaas liepen de experimenten volledig uit de hand en moest het lab verlaten worden. Na jaren was de nieuwsgierigheid niet meer te bedwingen onder een aantal professors en zijn ze op expeditie gegaan om te kijken of de kust weer veilig was, onder leiding van dr. Jack Hammer, expert op het gebied van natuurlijke expressie en dierlijke gedragsverandering. Tot hun verbazing troffen ze op het lab een oase van rust aan met een uitzonderlijke balans in planten, die elkaar allemaal ondersteunen en ruimte geven voor volledige expressie. Ook in het lab zelf zijn de planten een eigen leven gaan leiden, heeft de natuur het weer volledig overgenomen en zijn stad en natuur een stapje dichter bij elkaar gekomen.

Als resultaat van het experiment besloten Jack en zijn entourage dat de beste strategie bestond uit de natuur de ruimte geven om haar eigen expressie te bepalen, omdat ze uiteindelijk toch wel groeit en overwint waar ze wil.


Na een korte identiteitscrisis over ‘hoe nu verder met het lab’, waar menig dieptepunt bereikt werd en zij die de druk van het experimentele laboratoriumleven niet aankonden vielen met bosjes, vond een selecte club professoren hun inspiratie voor een vervolgexperiment. Met als kernvraag: ‘Als de natuur haar pad vanzelf altijd vindt, waarom hebben wij mensen daar dan zo’n moeite mee?’En zo besloot Jack dat hij meer moest worden dan de initiator van het volgende experiment. Om echt mensen wakker te schudden voor hun ware natuur is een statement nodig. 

In het laboratorium van JACK wordt iedereen uitgenodigd te komen zoals ze zijn. Voor de juiste onderzoeksomstandigheden is inclusiviteit cruciaal, en dat dragen we ook uit onder onze eigen laboranten. Er zijn geen verwachtingen over outfits, lichaamsvormen, leeftijden of voorkeuren, er is alleen het verzoek om vooroordelen buiten de deur te laten en binnen oprecht deel te nemen aan jouw persoonlijke experiment. We dwingen niemand fysiek naakt te verschijnen - en vieren eenieder die zich comfortabel en vrij genoeg voelt om dat wel te doen. Wel vragen we van elke bezoeker, als onderzoeksobject van JACK, om mentaal ‘uit de kleren’ te gaan en de experimenten van anderen te observeren en beleven los van alle vooringenomen standpunten waar onze hersenen door de tijd heen mee geprogrammeerd zijn. Wij zijn altijd in voor een enerverende discussie over het verschil in perspectieven, maar onthoud: jouw waarheid is niet die van een ander, dus dring ‘m ook niet op.


Ons leven is één groot experiment en wij dagen onze laboranten en onderzoeksobjecten dan ook altijd uit om dit experiment in een veilige omgeving met nieuwsgierigheid en een open mind aan te gaan. De wereld is opgebouwd vanuit een wonderlijke diversiteit. Alle vormen, maten en perspectieven komen voorbij - zeker in een internationale stad als Amsterdam. Maar velen van ons kijken niet door onze eigen overtuigingen heen, om te zien hoe het experiment van een ander in elkaar steekt. Velen van ons zien niet in dat er voor onze buur een compleet andere realiteit heerst gebaseerd op talloze verschillende ervaringen. Het nachtleven biedt een uitstekende broedplaats voor het samenbrengen van deze diverse perspectieven, in een open, vrije sfeer waar ontlading en avontuur centraal staan. 


In het lab van JACK hebben we ontdekt dat een belangrijk aspect voor de succesvolle samenkomst van al deze verschillende experimenten creativiteit is. Kunst in al haar vormen brengt mensen samen zonder oordeel, in verwondering van de eindeloze mogelijkheden van vrije expressie. Vooral muziek brengt verbroedering, door ons hele wezen in harmonie te laten trillen op een gedeelde frequentie. Zo verbinden de meest uiteenliggende experimenten met elkaar, voor een nacht - of een weekend - die leerzame, opwindende hypotheses over het leven delen. En wie weet… hun horizon een stukje verbreden.

Zo zijn wij overtuigd:


Waar liefhebbers samenkomen ontstaat magie.

In een lab als dit is veiligheid onze prioriteit, en doen wij er alles aan om eenieder zijn experiment zorgeloos te laten ondernemen. Dat betekent geen foto’s of video’s in de club - en überhaupt geen telefoon op de dansvloer - maar verbinding met je mede-avonturiers voor die ene nacht. Elke dag staat voor velen de technologie die ons leven zoveel makkelijker maakt al centraal. Daarom laten we dat voor die ene nacht in het lab van JACK los, om weer terug te keren naar binnen, naar onszelf, en de verbinding met de mensen om ons heen. Voor ons betekent een safe space een plek waar iedereen welkom is om vorm te geven aan zijn eigen experiment en dit zorgeloos naar buiten te dragen zonder verwachting, vrij in expressie en vrij van de dagelijks opgedrongen kaders.


Wat betekent een safe space voor jou? Deel het met ons!

Inclusiviteit

Iedereen is welkom, precies zoals ze zijn. Vooroordelen blijven buiten de deur.

Inclusivity

Everybody is welcome, exactly how they choose to be. Prejudices are left outside

(hopefully never to be picked up again *wink*)


Diversiteit

Wij vieren alle vormen, maten en perspectieven, en dagen gasten uit om van elkaars realiteiten te leren onder het genot van vrijheid en avontuur.

Diversity

We celebrate all shapes, sizes, and perspectives and we challenge our guests to learn from each other's realities while enjoying the freedom and adventure of the night.

Vrij in expressie

Kunst in al haar vormen brengt mensen samen zonder oordeel, en wij geven dat een centrale plek in onze evenementen. We zitten zelf ook niet in een vorm vast, we blijven leren van onze omgeving en dagen onze gasten uit dit ook te doen.

Free in expression

Art in all her forms unites people without judgement and we hold a central space for that kind of magic. We also work to remain flexible in our own expression by learning from our environment every day. We challenge our guests to do the same.

Verbinding

Met elkaar, met de muziek, met jezelf (NIET met je telefoon) om samen te groeien naar dat wat we van binnen stiekem het liefst willen zijn.

Connection

With each other, with the music, with yourself (NOT with your phone) to grow together towards that which we've secretly always preferred to be. 

Safe Space

We bieden een plek waar iedereen welkom is om vorm te geven aan zijn eigen experiment en dit zorgeloos naar buiten te dragen zonder verwachting, vrij in expressie en vrij van de dagelijks opgedrongen kaders. Dat betekent geen foto's of video's.

Safe Space

We host a space where everybody is welcome to shape their own experiment and express it free from worries or expectations, and free from those frameworks imposed on a daily basis. That also means NO photo's or video's.


Jacks Culture B.V. | All Rights Reserved 2018

  • Resident Advisor
  • black-facebook-clipart-15
  • instagram-clipart-black-and-white-13