Inclusivity and diversity… What is it to you?


Wat betekent inclusiviteit en diversiteit voor jou?

Ik ben opgegroeid in Amersfoort. Op de basisschool veel gepest door mijn bos krullen en ik paste er simpelweg niet bij. In groep 6 bedachten een aantal vrienden ineens dat ik geen vriend meer was. Dat gebeurt bij kinderen en helaas ook altijd nog bij volwassen. Het heeft mij veel gedaan, dat ik niet geaccepteerd werd zoals ik ben. Nog steeds denk ik vaak dat ik 'niet genoeg' of 'goed genoeg ben'. Dagelijks heb ik hier last van. Alleen heb ik het een plek kunnen geven, het is een plek uit het verleden - toen ik een kind was.

Wat ik geen plek kan geven, is dat wij als volwassenen ook heel gemeen kunnen zijn. Dat wij mensen veroordelen. Waarom willen wij als mens ons soms boven een ander plaatsen?

Ik zal heel open en eerlijk zijn. Eigenlijk vind ik het vreemd dat we over inclusiviteit en diversiteit moeten praten, echter is het tot de dag van vandaag nog altijd een groot maatschappelijk probleem in Nederland en de rest van de wereld. Dagelijks hebben wij zowel in de wereld als in Nederland te maken met onbegrip voor andermans cultuur, geaardheid of vrijheid van meningsuiting.

Het doel van JACK is om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en samen met elkaar een aansluiting te vinden. Een connectie door muziek, een connectie door kunst of een connectie door een gesprek. Van mens tot mens. Bewondering vinden voor onze diverse kleuren en geuren, die een bron vormen voor de kunst in de wereld.

JACK Amsterdam is een plek waar we onze vooroordelen buiten laten en binnen verbroedering vinden. Muziek en cultuur verbroedert. Iedereen danst op muziek: Moslims, Christenen, Atheïsten, Boeddhisten, hetero, homo of transgender. Opeens maakt het niet meer uit van wie je houdt, waar je in gelooft of welke kleur jouw huid heeft. Het is kunst. We zijn op een plek waar veiligheid gevoed wordt door vrijheid en open armen.

Ik weet dat ik een ambitieuze dromer ben, maar ik ga simpelweg geen genoegen nemen met de huidige realiteit. Samen kunnen we de barrière van oppervlakkig oordelen doorbreken en een positieve boodschap voor Amsterdam en de rest van Nederland uit dragen.

Op 31 augustus vieren we ons éénjarig bestaan: JACK 1 year anniversary x Robag Wruhme


Inclusivity and diversity… What is it to you?

I grew up in Amersfoort. Little kids always seem to find a reason to bully the odd one out, for me it was the curly mess on my head.

In primary school my ‘friends’ suddenly decided I wasn’t worth being their friend anymore. These things are unfortunately not rare among kids, and even adults.

Not being accepted for who I am made a big impact on me. I still struggle with insecurities about ‘being good enough’, but I have managed to accept them for what they are: shadows of the past, when I was a child.

What I find hard to accept is that us adults can be just as mean at times. That we judge, without even bothering to get to know the real person behind the facade. Why do we feel the need to place ourselves above another?

I will be brutally honest with you. I find it ridiculous that we have to talk about diversity and inclusivity, and yet it is a hot subject in Dutch society (and across the world) at the moment. Why are another’s cultural values, sexual orientation or perspective so incomprehensible for some people? Why is there such a need for conflict opposed to ‘agreeing to disagree’?

At JACK we bring people together. To get to know each other, to learn from one another, and to find a connection together. A connection through music, through art or a through simple conversation. Human to human. Appreciating the beauty of our different colours, as one of the sources of art in our world.

JACK Amsterdam is a place where we leave our judgements outside and find brotherhood inside. Music and culture brings us together. We dance together on music, Muslims, Cristians, Atheists, Buddhists, hetero, gay, or transgender. Suddenly it doesn’t matter anymore who you love, what you believe or which colour shines through you. It’s art. We find ourselves in a safe space nurtured by freedom and open heartedness.

I know I’m an ambitious dreamer, but I simply don’t accept reality as it is today. Together we can break this barrier and bring a positive message to Amsterdam and the rest of the Netherlands. Who knows, maybe even further?

What is diversity or inclusivity to you? I’d love to learn from your perspective.

On the 31th of August we celebrate our JACK 1 year anniversary x Robag Wruhme

Photography: Studio Mimik Styling: Studio Mimik & Nastia Rouge Collar: Crazy Leather by Robby Head: Episode Location: JACK Amsterdam Text: Patricia Weijman & José Der Kinderen

Jacks Culture B.V. | All Rights Reserved 2018

  • Resident Advisor
  • black-facebook-clipart-15
  • instagram-clipart-black-and-white-13